До момента 734 млн. евро или 63 процента от ОП "Конкурентоспособност" са в процес на изпълнение, съобщават от МИЕТ.

Това включва 266 млн. евро /23 процента/ разплатени средства, 219 млн. евро /19 процента/ договори в изпълнение и 249 млн. евро /21 процента/ отворени процедури.

Амбицията на МИЕТ е през следващата година в изпълнение да бъдат повече от 100 процента от бюджета на програмата, посочват от министерството.

Според експертите във ведомството това ще бъде постигнато с отваряне на трите нови схеми - енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия, изграждането на технологични паркове и подкрепа за регионални бизнес инкубатори.

Допълнителни около 100 млн. евро ще бъдат договорени по грантовите схеми директно за бизнеса.

Въпреки че бюджетът на програмата за подобряване на технологичната модернизация и управление в предприятията е 258 млн. евро, до момента по тези схеми в процес на изпълнение са 288 млн. евро /изплатени средства, договори в изпълнение и отворени процедури/.