През октомври 2009 г. доверието на потребителите се понижава с 5.9 пункта спрямо юли и се изравнява почти с нивото от преди шест месеца, съобщи Националният статистически институт. Понижението се дължи както на намаленото доверие сред населението в селата, така и сред населението в градовете.

От НСИ уточняват, че данните от последното наблюдение очертават през погледа на потребителите една по-негативна картина в сравнение с юли на протичащите и очакваните социално-икономически явления и процеси в страната.

Финансово състояние

През октомври мненията на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца слабо се подобряват. За разлика от потребителите в градовете, при които се увеличават неутралните за сметка на негативните оценки, населението в селата отчита определено влошаване на финансовото състояние на домакинствата си. Потребителите от градовете, и особено тези от селата изразяват също нарастващ песимизъм в очакванията си за финансовото състояние на техните домакинства през следващите дванадесет месеца.

Икономическа ситуация в България

Ако през юли потребителите отбелязват относително по-позитивно становище спрямо април за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, то през октомври техните оценки са по-неблагоприятни в сравнение отпреди три месеца. По тяхно мнение има влошаване на икономическото положение в страната. С повишен негативизъм са и прогнозите за промените, които ще настъпят през следващите дванадесет месеца.

Инфлация

По-благоприятни в сравнение с три месеца по-рано са оценките на потребителите по отношение на изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца. Традиционно мненията са, че цените са се повишили, но продължават да се увеличават тези които смятат, че цените не се променят или се понижават, в резултат на което балансовият показател пада. По-слаби са и инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца, с което се продължава започналата след юли 2008 г. тенденция на спад в инфлационните очаквания на потребителите.

Безработица

По отношение на безработицата през следващите дванадесет месеца, след наблюдаваното слабо положително колебание през юли прогнозите продължават да се влошават. Предвижданията се изместват към силно негативните очаквания. Повече от половината от потребителите (55.5% при 44.4% през юли) са на мнение, че безработицата рязко ще се увеличи през следващите дванадесет месеца.

Бюджет на домакинствата

През октомври се понижава и общата балансова оценка за настоящото състояние на бюджета на домакинствата, поради увеличаване броя на домакинствата, затъващи в дългове и на тези, принудени да теглят от спестяванията си и намаление на тези, които могат да спестяват.

Същевременно около 70% от домакинствата продължават да оценяват финансовото си положение с отговора свързваме двата края.

Понижават се очакванията на потребителите за възможността да се спестяват пари през следващите дванадесет месеца.

Успоредно с отчетеното влошаване на финансовото състояние на домакинствата и влошаването на условията за спестяване последната анкета регистрира по-ниски оценки на потребителите по отношение на предимството да се правят покупки на предмети за дълготрайна употреба. Негативните оценки са изразени по-масово сред населението в селата. Отрицателни са също промените в стойностите на балансовите показатели за очакваното извършване на разходи за подобрения в дома и за покупка на кола.