DarikFinance.bg стартира единствената по рода си онлайн борсова игра в България – Улица на Парите. Улицата на Парите дава възможност на участниците в Играта да инвестират в акциите на компаниите, листнати на Българската Фондова Борса. Играчите имат три месеца, за да постигнат максимално висока доходност. Победителите ще си разпределят 7,000 лв. награден фонд.
   
Защо Играта е уникална
   
Можете да извършвате маржин покупки и къси продажби с всички акции, включени в основните индекси!

Можете да купувате/продавате индекси!!

Можете да извършвате маржин покупки и къси продажби и с индексите!!!

Ще придобиете представа за това как би изглеждал българския фондов пазар, ако е свръхликвиден и разполага с множество инструменти!!!!

Правила на Играта

Ние ви даваме 10,000 виртуални лева!

Разполагате с три месеца за да купувате, продавате и шортвате акции и индекси!!

Победителите прибират 7,000 лева реални пари!!!

Регистрирай се сега: http://DarikFinance.bg/Igra
Начало на Играта: 20-ти април