Броят на гладуващите хора по света продължава да намалява и вече възлиза на 795 милиона души, показват данните от годишния доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ООН, Международния фонд за селскостопанско развитие и Световната програма по прехраната.

В развиващите се региони в света броят на гладуващите е намалял до 12,9% от населението. "По този начин по-голямата част - 72 от 129 страни са постигнали целите на хилядолетието за развитие, включително и намаляване на броя на гладуващите наполовина до 2015 г. в сравнение с 1990 година", се казва в доклада.

Голям успех в това отношение са постигнали страните от Азия, Латинска Америка и Карибския басейн. В същото време, в африканските страни, въпреки относителния напредък, борбата срещу глада е възпрепятствана природни бедствия, болести, политическа нестабилност и въоръжените конфликти. "В момента най-много гладуващи има в 24 страни в Африка - два пъти повече, отколкото през 1990 г.", се посочва в доклада.