8 фирми от общо 14 са класирани в конкурса за почистване на София, стана ясно след отваряне на ценовите оферти на желаещите да участват. Останалите фирми не са били допуснати заради различни пропуски в документацията, обясни секретарят на общината Ралица Стоянова. Там, където са класирани повече от един участник, ще спечели този, предложил по-ниска цена.

Допуснатите фирми са Титан София Център, Титан София Изток, Русал България, Евроимпекс, Щрабаг, А.С.А. България, АЕС. Х. РТК. и АЕС. Х. БАТПЕЛ. Конкуренция има само за пета и шеста зона, от общо 7, като за останалите е допуснат само Титан.

Тези данни подлежат на промяна, тъй като предстои проверка на методиката, по която класираните фирми са дали предложенията си, и ако се установи нарушение, те няма да могат да участват, обясни Стоянова.