28.99 млрд. лева е пазарната капитализация на Българска фондова борса към 21 декември 2007 година в сравнение със същия период на миналата година, когато тя е била в размер на 15.31 млрд. лева. Това е повишение с 89.28%, стана ясно от статистиката, която предостави борсата. Пазарната капитализация представлява 55.46% от Брутния вътрешен продукт по прогнозни данни за БВП на Българската народна банка за 2007 година.

Със 193.89% е нараснал оборотът от търговията, като след днешната последна сесия той възлиза на 9.95 млрд.лева. За сравнение, през миналата година той бе 3.38 млрд. лева.

Статистиката показва, че ветеранът SOFIX за година се е покачил с 44.42% и днес затвори на ниво от 1 767.88 пункта. На ниво от 1 224.12 пункта приключи тесният борсов измерител в края на 2006 година.

При BG40 покачването е със 159.19% до 518.06 пункта, а предходната година той завърши на 199.88 пункта. През годината широкият индекс покори кота 616.58 пункта.

Значителен е и броят на новите дружества, които се присъединиха към голямото борсово семейство. През тази година на борсата бяха проведени 9 първични публични предлагания /IPO/, същият е и броят на вторичните предлагания. Броят на дружествата със специална инвестиционна цел нарасна с 20, а на договорните фондове - с 13. През тази година на борсата бяха осъществени 21 увеличения на капитала на дружества и 30 облигационни емисии, показват още данните. Така новите емисии, регистрирани за търговия на пода на Българска фондова борса, станаха 102.

Днес ръководството на борсата награди посредници за дейността им през годината. Наградата за посредник с най-много сделки взе Карол АД, който е сключил общо 170 278 сделки през годината. Второ и трето място класацията отреди на БенчМарк Финанс АД и Елана Трейдинг АД, съответно с 88 024 и 75 173 сделки.

Награди бяха присъдени и за реализирани най-големи обороти от инвестиционните посредници. Отличията отидоха при Райфайзенбанк България АД, с оборот от над 4.5 млрд.лева, Стопанска и инвестиционна банка АД с резултат 4.2 млрд. лева и Булброкърс АД с 1.5 млрд. лева.

Бе присъдена и специална награда за най-ликвидно дружество. Плакетът отиде при Химимпорт АД.