Законопроектът за абсолютната 10-годишна давност за длъжниците е палиатив, предложението има по-скоро счетоводен характер, коментираха пред БГНЕС двама от водещите български юристи – адвокат Веска Волева и юристът Десислав Данов.

Адвокат Веска Волева определя промените в Закона за задълженията и договорите, внесени от ГЕРБ, които целят да се въведе абсолютен 10-годишен давностен срок, след изтичането на който всички необезпечени задължения на гражданите да се погасяват, по много прозаичен начин - нов напън без особен резултат.

С изтичането на десет годишен давностен срок се погасяват всички необезпечени вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено. Звучи добре, но виждам пореден опит да се избяга от истинския проблем.

Нека направим едно пояснение - терминът „длъжник” е условен. Той се използва само от институциите и хората, които имат интерес гражданите да са длъжници. Нещо повече - новият законопроект закотвя обикновените българи , попаднали в трудна ситуация, към категорията длъжници. А дали са такива?

При нашата правна уредба в най-масовия случай банката решава дали някой е длъжник, няма безпристрастна инстанция, която да отсъди. Има нещо нередно, когато едната страна в спора решава това.

Защо смятам, че новите промени хвърлят прах в очите на хората? Защото за този абсолютен 10-годишен давностен период каквото има на свое име т. нар. длъжник вече е продадено. Да не говорим, че хора, които срещат финансови трудности, често не по своя вина, а заради възникнала неочаквана безработица, са принудени да заминат да се крият в чужбина. След тези 10 г. зад граница те вече не са и българи.

Ще го повторя за стотен път – решението е в отпадането на най-големия вредител на българите, станали по една или друга причина зависими от волята на банките- чл. 417 от ГПК.

Европейският съюз се е погрижил за правата на потребителите в специална директива. Нашият законодател обаче с един единствен текст в ГПК е заличил тази защита. Той е лишил потребителя от процедура, където да докаже правата си. И вместо честен, присъствен и състезателен съдебен процес, той получава покана от съдия-изпълнителя да напусне жилището си, а ако може и жилищата на всичките си роднини, защото банките са решили така и никой не може да оспорва това.

Обяснението е в една моя стара теза - не е чудно, че политиците се грижат толкова ревностно за банките - 5 пъти се внасят в НС законопроекти за отпадане или за радикална промяна на чл. 417 и толкова пъти се отхвърлят. Дайте си сметка колко и кои политици преминаха след мандата си в банковата система, дори и без елементарен ценз. Точно по този начин политическата власт се превръща във финансова.

Новият законопроект на ГЕРБ за въвеждане на абсолютна 10-годишна давност е поредният палиатив, който няма да проработи, но ще създаде измамното усещане в хората, че нещо се прави за тяхно добро.

Десислав Данов, юрист в Български финансов форум, пък смята, че зависи как ще бъде въведена тази 10 г. абсолютна давност за длъжниците. В момента действащия режим е 3 г. специална давност и 5 г.- обща. Според мен, 10 годишната давност е допълваща и не заменя по-благосклонния режим. Защото в законопроекта пише: с въвеждане на десет годишна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащия в момента режим за обща давност и длъжниците ще могат по досегашния регламент да се възползват от три и пет годишна давност.

В много от случаите, ако съдия-изпълнителят не може да събере нищо от длъжника до 5 г., то това няма да стане и през следващите 5 г.

Все пак ми се струва, че предложението на ГЕРБ има по-скоро счетоводен характер - за окончателно прекратяване на разтегнати във времето преписки. И тази 10 г. давност ще е базисен текст за приключване на такива случаи. /БГНЕС/