Адванс Екуити Холдинг, първата българска компания за дялово инвестиране, ще финансира експанзията на интернет доставчика Спиди Нет. Адванс Екуити участва в увеличението на капитала на Спиди Нет АД, записвайки изцяло новата емисия от акции на дружеството, с което придоби 50% от собствеността върху него. Размерът на инвестицията е 1.34 млн. лв с ангажимент за предоставяне на подчинен срочен заем в рамките на следващите две години.

Средствата от инвестицията, както и тези от допълнителното финансиране, ще бъдат използвани за разширяване дела на Спиди Нет на пазара на интернет доставки до крайни потребители в София. В момента компанията има над 4  хил. абоната и е сред първите десет доставчика на интернет през локални мрежи /LAN/ в София. Пазарът на интернет доставки през LAN е силно фрагментиран, а процесите на неговата консолидация са едва в началото си.

Плановете на Спиди Нет са да разшири своето присъствие на пазара, както чрез придобивания на конкурентни мрежи, така и чрез полагане на собствени такива.

Инвестицията в Спиди Нет е в синхрон със заявените ни интереси към сектора на телекомуникациите, обясни Венцеслав Петров, изпълнителен директор на Адванс Екуити Холдинг. От Адванс Екуити отдавна наблюдават сегмента с интернет доставките и са убедени във високия потенциал за неговото развитие, допълни Петров.

Инвестицията в Спиди Нет е структурирана с опцията за увеличаване дела на предприемаческия екип в собствеността на компанията при постигане на предварително заложени в бизнес плана цели.

Инвестиционният хоризонт на Адванс Екуити в проекта е четири години, но неговата продължителност може да бъде променена предвид високата динамика на този бизнес.

Спиди Нет АД е създадена в края на 2004 г. и е сред най-бързоразвиващите се доставчици на интернет през LAN /Local Area Network/ в района на град София. Компанията обслужва 4500 клиенти, предимно домакинства, в 19 квартала на столицата. Спиди Нет притежава собствена опорна оптична мрежа с дължина от 100 км и има директна свързаност с всички големи доставчици на интернет в България. Компанията работи активно по изграждането на подземна инфраструктура за пренос и доставка на интернет до своите клиенти. Спиди Нет има сключен договор с БТК за използването на каналната инфраструктура на телекома. Плановете на компанията включват развитие и в посока увеличаване на асортимента от услуги, които тя предлага на своите клиенти, включително пренос на глас и цифрова телевизия.