ДФ Адванс IPO Фонд е колективна схема от отворен тип с фокус инвестиции в първични публични предлагания /IPO/ в страните от Централна и Източна Европа. Това е първият български фонд за инвестиции в IPO сделки и един от малкото такива в световен мащаб. Той е и единственият с фокус IPO-та в страните от ЦИЕ.

Фондът е подходящ за широк кръг от инвеститори. В редица страни приоритетен достъп до IPO-та имат институционалните инвеститори, поради което фонд с такъв фокус е подходящ за индивидуални инвеститори, които искат да се възползват от подобни сделки извън рамките на България. От друга страна фондът би бил подходящ и за българските пенсионни фондове, които към настоящия момент нямат право да участват директно в IPO-та.

Първоначално фондът възнамерява да инвестира в акции на компании от България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Русия, Украйна, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Турция, Гърция, Казакхстан, а после и в други страни от Централна и Източна Европа като Македония, Черна Гора, бивши съветски републики.

Стратегията на фонда се състои в прилагането на агресивен инвестиционен подход с краткосрочен хоризонт на държане на инвестициите в портфейла. Инвестиционният фокус са IPO сделки, включващи първични публични предлагания с цел набиране на капитал чрез борсата, листване на компания при условията на вторично публично предлагане, както и борсови приватизационни сделки. Фондът може да инвестира и в акции на компании от региона на Централна и Източна Европа, които са реализирали IPO не по-късно от една година към момента на осъществяване на инвестицията.

Изборът на инвестиционния фокус се базира от една страна на допускането, че страните от ЦИЕ имат значим потенциал за икономически растеж в дългосрочен план, а от друга на ранния етап, на който се намират капиталовите пазари в тези държави. При тях практиката за набиране на капитал чрез емитиране на акции на борсата тепърва ще се утвърждава, коментираха от Карол.