Адванс Терафонд АДСИЦ отчете 15 хил. лв. загуба за първите три месеца на 2008 г., стана ясно от отчета на дружеството.

Към края на март тази година инвестиционните имоти включват земеделска земя с площ приблизително 217 030 декара на стойност 69,4 млн. лв., имоти в процес на регулация с площ приблизително 121 декара на стойност 19,2 млн. лв. и имот в регулация с площ приблизително 11 декара на стойност 3.5 млн. лв., или общо 92.1 млн. лв. включително 33.3 млн. лв. преоценка до справедлива стойност.

Дружеството има сключени договори за аренда на приблизително 133.5 хил. декара земеделски земи.

За 2007 г. Адванс Терафонд АДСИЦ отчете печалба в размер на 23 млн. лв., показва отчета на дружеството.

Днес акциите на дружеството със специална инвестиционна цел поскъпнаха с 1.05% до средна цена от 1.93 лв. при прехвърлени над 26 хил. лота.