Адванс Терафонд АДСИЦ притежава земи за над 110 млн. лв. Това съобщиха от дружеството чрез X3News. В тази стойност не е включена преоценката на имотите към края на 2008 г., която ще бъде отразена в одитирания годишен отчет, съобщиха от компанията.

В края на миналата година Адванс Терафонд притежава близо 264 000 дка земеделска земя и 138 дка градска земя.

Средната цена за придобиване на земеделски земи за декември е 321 лв. за дка. Средната цена на портфейла от земеделски земи от стартирането на дружеството с всички разходи е 238 лв.

Към края на миналата година Адванс Терафонд има сключени договори за наем и аренда за 151 595 декара. Новите договори през 2008 г. са при средно арендно плащане около 20 лв. за дка. Всички договори, заедно с тези сключени през предходни години, са при средно арендно плащане 17 лв. за дка.

От 2007 г. до 2008 г. компанията е събрала приходи от наем и аренда в размер на 1 670 000 лева, което представлява 80% от очакваните арендни приходи.

До момента сделки с акции на дружеството със специална инвестиционна цел на борсата няма.