Земи на стойност 128.4 млн.лв. притежава Адванс Треафонд АДСИЦ, съобщи дружеството в месечния си бюлетин.

Към края на юли 2010 г. Адванс Треафонд притежава 139 дка градска и 330 433 дка земеделска земя. С 2200 дка е увеличението на поземления фонд на дружеството в рамките на месец. Средномесечната цена на декар земя е 306 лв.

В Североизточна България (областите Добрич, Силистра, Варна, Шумен, Разград и Търговище) са концентрирани 44.1% от земите на дружеството. Със закупени над 41 хил. дка най-голяма е собствеността на Адванс Треафонд в Силистренско.

За почти 250 хил. дка дружеството има сключен договор за аренда. Средният размер на арендното плащане за стопанската 2009/10 г. е 21 лв./дка.

Очакваните приходи от аренда и наем за 2008/09 г. са над 3.5 млн. лв.

През юли 2010г. дружеството е продало 270 дка земеделски земи при цени между 500 и

700 лв/дка. Печалбата от тях е в размер на около 103 000 лв. Общо за годината са продадени 3374 дка при печалба над 870 000 лв.

За месец юли книжата на Адванс Треафонд АДСИЦ са поскъпнали с 8.38%, като пазарната капитализация е над 93.5 млн., посочва се още в бюлетина.