Първичното публично предлагане на акции от Агрия Груп Холд АД- Варна ще се проведе след 27 ноември. Днес Държавен вестник обнародва съобщението за предстоящото увеличение на капитала на компанията, което ще се извърши чрез предлагане на 1.7 млн. нови акции по метода бук билдинг с диапазон на цената от 9 лева минимална до 13 лева максимална стойност за акция.

Преференциални права за участие в увеличението на капитала от страна на старите акционери няма да бъдат упражнявани, а желаещите да участват в подписката трябва подадат заявка към упълномощеният инвестиционен посредник Обединена българска банка.

Агрия Груп Холд АД е компания, която се занимава с агробизнес, обработка на земеделска земя, производство и търговия на зърнени култури, хляб и хлебни изделия. Със средствата, набрани от IPO-то, ще бъде построена фабрика за производство на биогорива.