Нетна печалба в размер на 5 хил. лв. отчита Агрия груп холдинг АД за първото тримесечие на 2008 година. За същия период на миналата година резултатът е бил 743 хил. лв., показват данните в X3 News.

Нараснали са приходите от дейността, които за периода възлизат на 121 хил. лв., при 47 хил. лв. за месеците от януари до март 2007 година.

Активите на варненската компания са в размер на 21.758 млн. лв.

Агрия груп холдинг АД излезе на борсата след като емитира акции за 6.8 млн. лв. Емисията бе въведена за търговия на 11 март 2008 година.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.