Български фонд за инвестиции в земеделска земя нае екип от британски агромениджъри, с цел да постигне добиви, сравними с европейските, при по-ниски разходи. Земеделският инвестиционен фонд Серес все още не е публично дружество, но заявява намерение да предприеме тази стъпка.

Фондът е основан през 2006 година с учредител Рослин кепитъл партнърс. В акционерната му структура влизат предимно чуждестранни дружества от САЩ и Западна Европа, като 30% от капитала се притежава от институционални финансови инвеститори.

Сред тях са Райфайзен Центробанк (Raiffeisen Centrobank), Файърбърд мениджмънт (Firebird Management), инвестиционен фонд на един от големите търговци на зърно в света Каргил - Блек ривър асет мениджмънт (Black River Asset Management), Mezzanine Management. В структурата на акционерите присъстват също настоящи и бивши инвестиционни банкери от водещи в света финансови институции като Мерил Линч и Дойче банк.

Към месец април фондът е купил над 200 хил. дка. земя. Причината да наеме специалисти по агробизнес от Англия са данните на Евростат, според които средните добиви на зърнени култури в развитите страни от ЕС са над два пъти по-големи от тези в Източна Европа, като едни от най-високите те са във Великобритания.

През последните години добивите на пшеница в страни като Обединеното кралство, Холандия и Белгия са над 8 т. на хектар (1 ха. = 10 дка.), в страни като Германия и Франция са около 7 т. на хектар, докато в България са около 3 т. на хектар при положение, че земята у нас е плодородна. Подобни са съотношенията и при добивите на ечемик и царевица.