Проект ЗЕМЕДЕЛСКИ СВЯТ, съфинансиран от Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони, № на договор АГРИ2011-012

Общата селскостопанска политика на Европейския съюз ще бъде основна тема на новото предаване на Дарик радио – „Агросвят”. Проблемите пред фермерите, климатичните изменения и ефектите им ще бъдат само част от въпросите, на които ще обърнем внимание всяка неделя от 11 до 12 часа.

В първото издание на предаването – Снежана Благоева, директор на диркеция „Директни плащания и пазарна подкрепа” в Министерството на земеделието и храните, ще разкаже за общата селскостопанска политика на Е27 и ефектите й у нас.

И другата гледна точка – на бизнеса, представена от главния секретар на Асоциацията на земеделските производители в България Ивайло Тодоров. Има ли нужда от реформи в сектора и в каква посока, съвместими ли са те с европейските директиви и ще помогнат ли на България да върне доброто си земеделие?

В рубриката „Гласът на фермера” пък ще се срещнем с фермера Георги Койчев от Старозагорско, който има една от най-големите ферми в региона.

Водещ на първото предаване е Александра Гинева. Неделя – точно в 11 по Дарик.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дарик Радио АД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на ЕС или генералната дирекция. Европейската комисия не носи никаква отговорност към ползвателите на информацията от документа.