Арома АД ще увеличава капитала си трикратно, съобши Лукан Луканов, член на надзорния съвет на компанията. Това решение е било взето от акционерите на проведеното днес извънредно общо събрение.

Така капиталът на компанията, който в момета е 5 163 933 лв., разпределен в същия брой акции с номинална стойност 1 лев, ще достигне 15.5 млн. лв. За всяка акция ще бъдат раздадени по две безплатни, съобщи още Луканов.

По време на днешната сесия на БФБ-София по позицията на Арома АД бяха прехвърлени 1787 акции, а средната цена се покачи с 2.74% до 17.24 лв.