Редовно годишно общо събрание свиква Елхим Искра АД на 20 май 2008 г., стана ясно от съобщение в X3 News. На него акционерите ще гласуват решение за обратно изкупуване на собствени акции в размер до 3% от капитала на дружеството.

Друга точка в дневния ред е за овластяване на Съвета на директорите да определя конкретните дати за начало и край на изкупуването, като срокът за извършване да е не по-дълъг от 5 години.

На събранието ще се гласува и за овластяване Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

Основни акционери в Елхим Искра АД са Стара планина холд АД, което притежава 51.4% от капитала и Ролет ЕООД, държащ 9.3%.

Днес акциите на пазарджишката компания се търгуваха без промяна в цената от 5.01 лв.