Акционерите на Явор АД ще гласуват на общо събранние, което ще се проведе на 18 март, за покупка на два недвижими имота, стана ясно от съобщение в Българската фондова борса. Предложението е направено от мажоритарния акционер Интерком груп ООД. Продавачът и при двете сделки ще бъде мажоритарния собственик.

Първият предложен за закупуване имот е терен в регулация във варненския кв. Младост, отреден за застрояване с търговски комплекс. Площта му е 3 846 кв. м.

Другият имот се намира в Поморие и също е в регулация. Той е определен за жилищно строителство, а площта му е 2100 кв. м. И двата имота ще бъдат продадени според експертна оценка, поясняват от Интерком груп.

Другите промени, които ще се обсъждат на общото събрание, са смяна в предмета на дейност на дружеството от производство на мебели на инвестиции в недвижими имоти.

В момента тече търговото предложение, което Интерком груп ООД отправи към миноритарнте акционери и ще продължи до 24 март. Цената, която се предлага за една акция, е 134.20 лв. Намеренията на мажоритарният собственик на Явор АД е да не отписва дружеството от публичния регистър.