Акционерите на Мостстрой АД ще получат по 4 нови безплатни акции срещу една притежавана от тях стара ценна книга. Това ще стане възможно, след като днес на общото събрание на дружеството беше гласувано увеличението на капитала от 1 114 940 лв. на 5 574 700 лв. със собствени средства.

Ще бъдат издадени 4 459 760 нови поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев.

Увнеличението на капитала ще е за сметка на печалбата на дружеството заминалата година в размер на 4 459 760 лв.

Днес акциите на инфраструктурната компания поскъпнаха с 4.62%, а средната цена, на която се търгуваха книжата бе 136 лв.