Над 2.200 млрд. лв. ще надхвърлят активите на пенсионно- осигурителните дружества в България до края на годината. Корекцията на фондовата борса няма да даде голямо отражение на доходността, реализирана от инвестиционните им програми. Така нейният размер към финала на 2007 година ще достигне средна стойност от 10% . Това прогнозира пред DarikFinance.bg Никола Аабаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Според него все по трудно пенсионно- осигурителните дружества намират възможности за инвестиране в рамките на националната икономика. Проблемът може да бъде разрешен, ако общините станат активни в издаването на емисии облигации, а държавата осигури участие при финансирането на големи инфраструктурни проекти, в които пенсионно- осигурителните дружества да инвестират, обединени в специализиран пул.

Назрелият проблем е проблем на развитието. Ние имаме строго определена рамка на инвестиране, определена с Кодекса за социално осигуряване по отношение на направленията, където може да се инвестира, колко може да се инвестира във всеки от финансовите инструменти. Другата трудност идва от това, че съгласно нормативната уредба най-късно на петия ден от постъпването й, всяка осигурителна вноска трябва да бъде инвестирана.

Естествено мениджмънта търси решения в рамките на закона, а сега вече и в рамките на европейската общност. Ако нашата държава не обръща внимание достатъчно, не желае да използва този сравнително евтин финансов ресурс за инвестиции в страната, който предлагат пенсионните дружества, той ще намери друго място, извън страната, както вече става постепенно. Имаме дружества, които инвестират в германски общини, например.

Инвестициите на пенсионите фондове от една страна решават един социален проблем, а от друга са значителен фактор за развитие на икономиката на страната. Когато пенсионните фондове могат да инвестират в страната- в акции, в облигации, в инфраструктурни проекти- те съдействат на икономикат. Реализират се работни места, повишава се работната заплата. От там се повишават осигурителните вноски, които пък обратно постъпват в пенсионните фондове и пак се инвестират. От друга страна се увеличават индивидуалните партиди на осигурените лица от доходността, която се получава и така кръгът на богатството се затваря. Затова казвам, че ще бъде грях, ако този ресурс намери реализация не у нас, а в други страни, каквато е тенденцията, тъй като ние сме длъжни да инвестираме тези сердства, не можем да ги държим мъртви.

Бихте ли анализирал как корекцията на БФБ се отрази на пенсионните дружества и ще повлияе ли това на доходността?

Моята информация е, че влиянието ще е незначително, няма да има срив в доходността в края на годината. Със сигурност за двугодишния период доходността ще надхвърли 10%.  

 

В момента около 87 % от активите на универсалните пенсионни фондове се инвестират в икономиката на България. Около 32 % от активите са вложени в акции, а към корпоративни облигации са насочени 12% от средствата. За периода 30.09.2005 г. – 30.09 2007 година доходноста на пенсионните фондове надхвърля 13% . Това е значимо постижение, като има дружества, при които много активната работа води до 16-17% доходност.

Има ли законови промени, които смятате, че трябва да бъдат направени, за да се реши инвестиционния проблем на пенсионните дружества? 

Мисля че нормативната уредба в момента не е пречка за разрешаване на проблема с инвестициите в България. Трябва обаче да бъде започнат сериозен разговор с Министерство на финансите и с Министерство на труда и социалната политика. С Българската фондова борса планираме да предприемем кампания насочена към общините, със съпътстващи я обучения за възможността за финнасиране чрез активите на пенсионно- осигурителните дружества.

Има като че ли пренебрежително отношение от страна на държавата и икономистите към ресурсите на пенсионните фондове. Все окото е в банките, без да се оценява какво струва един такъв ресурс и то на фона на социалните цели, които се постигат с пенсионното осигуряване.

* Целият разговор с Никола Абаджиев може да чуете в звуковия файл.