След близо тричасово заседание бе приета актуализацията на бюджета на първо четене от три парламентарни комисии - по бюджет и финанси, по икономика и по труда и социалната политика. Финансовият министър Петър Чобанов защити актуализацията с нуждата от разплащане с бизнеса и запълване на празноти, оставени от предишното правителство, както и за осигуряване на буфер в хазната. След като за първи път депутати от ГЕРБ влязоха в парламента за работа на комисии, те обвиниха кабинета, че прави ненужна актуализация и създава опасност за създаване на огромен дефицит.

Документът ще бъде гледан на първо четене в пленарната зала в четвъртък.

От БНБ бе изказано мнение, че емитирането на нов дълг от 1 млрд. лева, както е записано в актуализацията, е нужно с оглед осигуряването на буфери, но това трябва да стане в рамките на запазването на дефицита до2 %. Димитър Костов от Централната банка подчерта, че трябва да се има предвид, че догодина ни предстоят плащания, за които трябва да има предварително осигурен ресурс:

„Безспорно е, че икономиката се развива в по-песимистичния сценарий в сравнение с първоначалните очаквания от началото на годината. Ако се гледа текущото изпълнение, може би нещата изглеждат по-добре, но също трябва да се признае, че при оценка за икономика, която е в размер на около 1,5 млрд., на практика по-малка, отколкото сме си мислили, то е логично, че при 33%, ако не греша дяла на това, което държавата събира посредством данъчната система, е логично да има рискове върху разходите. На практика добрите резултати до средата на годината са постигнати със сериозно напрежение върху буферите, съществуващи в разходната част на бюджета. В този смисъл приемаме, че е възможно да се мисли за възстановяване на буферите, при условие, че бюджетният дефицит е в рамките на двата процента, които ние сами като държава сме си поставили като по-ниско ограничение, отколкото са маастрихтските критерии и при запазване на управляемостта на държавния дълг".

До края на годината няма време да се подготви емисия дълг за външните пазари, затова твърдението, че ще вземем 1 млрд. лева, е спекулативно, заяви по време на обсъждането депутатът от ГЕРБ и бивш зам. финансов министър Владислав Горанов:

„Спекулациите с числата, които, за съжаление, казвам съжаление, защото познавам Чобанов като добър макроикономист, си позволи - не могат да оправдаят, това че преобладаващата част в актуализацията не е преодоляването на неизпълнението на приходите, а желанието за нови разходи и то приблизително 300 милиона. Нови разходи, приблизително 1/3 от които могат да бъдат оправдани с разплащане на просрочени задължения. Това идва да покаже, че от една страна липсва воля за увеличаване на събираемостта в размерите, в които се предполага, че може да бъде постигната и със сигурност не дава добра основа за работата на приходната администрация".