Ръст на икономиката от 1% в края на годината е една от трите цели, които си поставя финансовото министерство с актуализацията на бюджета, обяви министър Симеон Дянков по време на парламентарния контрол в отговор на питане на Янаки Стоилов от левицата за антикризисните мерки на кабинета.

Ето какво каза финансовият министър:

Три са основните цели на актуализацията на бюджета, три са и основните части на фискалната рамка. Първо, в предложената ревизия на бюджета се запазва нивото на преки и косвени данъци, което помага на бизнеса за излизане от кризата и, разбира се, след това за растеж след кризата. Второ, с 800 млн. се повишават разходите за социални помощи и подкрепа на икономиката. И трето, в резултат на промените, които предложихме, очакваме в края на годината икономиката да отбележи ръст от 1 процент, което е сравнително слаб ръст, но все пак ръст за излизане от кризата.

Относно вашия конкретен въпрос за идеята за национална инвестиционна програма, аз бих я нарекъл рамка, това всъщност е добра идея. Отнасям се към нея с добро чувство, мисля, че е нужно на България. Особено от гледна точка на съчетаване на работата ни относно Европа 2020. трябва да имаме и програма България 2020 за това как в следващите десет години България може да се развива.

Финансовият министър Симеон Дянков обяви, че оглавяването от него ведомство има готовност още тази година да се внесат законодателни изменения за либерализация на системата с ваучери за храна у нас. Възможно е, обачеq това да стане от началото на следващата година, стана ясно от думите на министъра.