Албена АД отчете загуба от 8.056 млн. лв. за последното тримесечие на миналата година спад от 9.027 млн. лв. година по-рано, стана ясно от отчета на дружеството, публикуван на сайта на борсата.

Приходите от продажби на годишна база през последното тримесечие на 2009 падат до 7.806 млн. лв., показва консолидирания отчет на дружеството.

За цялата 2009 приходите от продажби намаляват до 94.376 млн. лв., а нетната печалба се увеличава до 31.931 млн. лв. при 13.235 млн. лв. година по-рано.

Днес акциите на курорта се повишиха с 2.26% до средните 42.995 лв.