Албена инвест холдинг АД ше отправи търгово предложение към акционерите в България-29 АД за закупуване акциите им при цена 9.27 лв. за лот. Комисията за финансов надзор все още не е взела становище по предложението. 

Холдингът е подписал споразумение за следване на обща политика по управление на България-29 АД, чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас.

През юни тази година Общото събрание на България-29 АД гласува брутен дивидент от 1.30 лв. на акция от печалбата за 2008 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!