Отказът на облигационерите на Ален Мак да уважат предложението на компанията за мораториум върху лихвените плащания може да доведе до спиране дейността на дружеството и дори до обявяване на неплатежоспособност.

Това се посочва в писмо на пловдивската козметична компания до Комисията за финансов надзор /КФН/.

В писмото пише още, че от 2007 г. се наблюдава ръст в цените на суровините, влагани в козметичната индустрия, както и на енергийните ресурси. Това, от своя страна, е довело до сериозни затруднение при някои по-малки предприятия, до повишаване на безработицата и на несигурността сред служителите и работниците на Ален Мак.

От дружеството уточняват, че предложените от тях мерки са продиктувани от тежката икономическа криза, която е засегнала и доставчиците на производителя, и дистрибуторите, и търговците, и крайните потребители на козметичната продукция.

Полагаме извънредни усилия, за да изпълним поетите задължения по условията на емисията корпоративни облигации, но поради общата задлъжнялост между фирмите съществува опасност да не платим в законоустановения срок на допустима забава, заключават от Ален Мак.