Алкохолните напитки, пурите и пуретите ще се продават с нов образец на бандерол, припомнят от Агенция Митници.

Облепването на стоките с новите образци ще става единствено в данъчни складове. Продажбата на акцизни стоки, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, подлежи на санкциониране.

Според Закона за акцизите и данъчните складове физическите лица се наказват с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. За юридическите лица и едноличните търговци е предвидена имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лева. Законът предвижда също и отнемане на стоките, предмет на нарушение, в полза държавата.