Allianz SE, най-голямата европейска застрахователна компания планира да увеличи дивидента със 17% след добрите данни за четвъртото тримесечие на 2009 г.

За периода германската компания отчита печалба от 1.1 млрд. евро. Приходите се повишават с 11% до 26 млрд. евро от 23 млрд. през четвъртото тримесечие на 2008 г.

За цялата 2009 г., Allianz  има чиста печалба от 4.3 млрд. евро, в сравнение със загуба 2.2 млрд. евро през 2008 г., след като приходите се повишиха с повече от 5 на сто до 97 млрд. евро при 93 млрд. през 2008 г.