От Allianz съобщиха, че запазват съществуващите лихвени нива от 6.9% за кредити в евро и долари за целия срок на кредита. За лихвите в лева в съответствие с динамиката на българския банков пазар и повишението на лихвите по депозитите, Allianz повишава лихвата с 0.5% за новоотпуснати кредити в лева.

Новото при ипотечните кредити на Allianz е по-дългия срок - до 35 г., който намалява тежестта на ежемесечните вноски.