НАПИ депозира в Министерство на транспорта предложението си за промяна на проектите, включени в ОП Транспорт.

Пътната агенция предлага доизграждането на АМ Тракия да бъде включено в обхвата на Оперативна програма Транспорт. Предложението визира доизграждане на 115.100 км от магистралата от Стара Загора до Карнобат, разпределени в три лота с прогнозна стойност около 375 млн.евро, съобщиха от агенцията. Агенцията има готовност да стартира тръжните процедура в рамките на следващите 30 дни, а изграждането на магистралата – в следващите 36 месеца.

Вторият пункт от предложението на НАПИ, внесено в сряда, е проектирането на Лот 2 и Лот 3 на АМ Струма. Това ще ще осигури пълна готовност за продължаване изграждането на магистралата в следващия програмен период. Стойността на проектирането е приблизително 15 млн. евро.

Третият проект, който НАПИ предлага, е изграждане на Северна околовръстна магистрала на гр. София (Софийски околовръстен път – АМ Хемус – Гара Яна). Той е на стойност около 85 млн. евро и ще свърже магистралите Тракия, Хемус и Люлин. С реализирането на проекта ще се даде възможност за изходи към АМ Струма, ГКПП Калотина и Дунав мост на Видин. Разумният срок за обявяване на пълна готовност за старт на проекта е в следващите от 6 до 9 месеца. Прогнозната стойност на така предложената от НАПИ финансова рамка на новите за ОПТ проекти възлиза на 475 млн. евро. По отношение на останалите проекти в обхвата на програмата НАПИ е готова да даде старт на търговете и строителството до края на 2009 г.

Изпълнителният директор на НАПИ инж. Янко Янков и министърът на финансите Пламен Орешарски са категорични във възможностите на страната да стартира трите лота на АМ Тракия с осигурените бюджетни средства още в рамките на 2009 г. Това стана ясно след проведена в сряда среща. Обявяването на тръжните процедури по трите лота на магистралата е напълно реалистично в рамките на осигурения бюджетен ресурс на агенцията. Той ще е достатъчен за обезпечаване началния етап на строителните дейности след приключване на търговете и до края на финансовата година.