В преобладаващата си част гражданите на САЩ продължават да одобряват работата на президента Барак Обама, въпреки че официалният му рейтинг регистрира понижение. За това свидетелстват публикуваните резултати от социологически сондаж на Gullup.

52% от анкетираните са заявили, че са доволни от начина по който Обама изпълнява задълженията си на държавен глава. Трябва да се отбележи обаче, че през юли този процент беше 56%, а през юни - 62%. Резултатите сочат, че броят на недоволните от президента нараства - през юни те са били 31%, през юли - 38%, а през август - 41%.

В проучването на Gullup са били анкетирани 3 600 навършили пълнолетие граждани на САЩ. Понижението в доверието към Обама социолозите обясняват с кризисния за страната момент - първият тъмнокож президент на страната пое управлението по време на най-тежкия след Голямата депресия икономически спад. Когато през януари Обама влезе в Белия дом, рейтингът му надхвърляше 70%. Това беше така, защото американците бяха уверени, че под негово ръководство страната бързо ще излезе от кризата. Съвсем логично, след като стана ясно, че оздравителният процес изисква повече време, много граждани на САЩ се почувстваха разочаровани. АП