Спадовете на Българската фондова борса продължават с пълна сила. DarikFinance.bg потърси мнението на анализатори с въпроса "Трябва ли Българската фондова борса и Комисията за финансов надзор да предприемат мерки, за да се спре силният спад на борсатa, ще има ли полза от спирането на търговията, както и кое ще е следващото дъно на SOFIX?"

Цветослав Цачев, ръководител отдел "Анализи" в Елана

Ръководството на Българската фондова борса и Комисията за финансов надзор няма какво да направят. Ако не се разширяват спредовете /диапазоните/, които правят нестабилност, ще е по-добре. Защото по този начин ще се получават по-лесно аукциони. Основният проблем в този момент е, когато има такава паника и разпродажби, много се разширява спредът между цените купува и цените продава. Това често води до аукциони и може би борсата иска да избегне това постоянно влизане в аукциони. Но от друга страна наличието на аукциони позволява на пазара да формира по-лесно средната цена, а не да се лута между най-добрата цена за покупка и най-добрата за продажба с много голям спред. Според мен това би било единственото, което може да се направи, за да може пазарът да намира по-лесно равновесната цена. За всички останали неща съм на мнение, че пазарът трябва сам да преодолее кризата, включително и кризата на ликвидността, когато има репо сделки, които се затварят.

Аз не съм привърженик на спирането на търговията, защото това не решава проблема, а само го отлага. Но пък от друга страна имаме много сериозна паника, която в някаква степен се пренася и при нас. Днес ние сме със 6-7% надолу, което не е никак малко, но не е и най-големият ни спад. Не е необходимо да се спира търговията днес. Какво ще се получи ако спрем търговията в Америка? Дали ние ще се качим с 10%, аз силно се съмнявам. Това, което ни отличава примерно от руския пазар, където спряха търговията, е че там имаше сериозни проблеми с ликвидността на междубанковия пазар. Ние не можем да кажем, че проблемите, които имаме на борсата имат някакъв аналог на междубанковия пазар, което да доведе до извънреден стрес на фондовата борса. Дори напротив. Мисля, че нещата при нас са стабилни доколкото е възможно.

Не знам на какво да базирам това дъно. Дали на фундаментални причини, които в момента не са от значение, защото е трудно да се каже, че в момента инвеститорите гледат някакъв фундамент. Забелязва се, че Оргахим не паднаха толкова много, колкото други компании. Някои акции като Каолин също си намериха някаква подкрепа. Но фундаментът не е това, което движи пазара сега. Не съм привърженик и на техническия анализ, защото за последните две години SOFIX преживя много промени, че това, което е било търговията 2005 г. няма никакво отражение в SOFIX с това, което се случва сега, като акции, водещи позиции. Гледаме само докъде може да продължи спадът, но не и не би било някаква стойност, която да е оправдана от тези два начина за анализ.

Владислав Панев, УД Статус капитал

Аз не мисля, че борсата и комисията могат да направят кой знае какво, освен вербални интервенции на пазара. По-скоро могат да излязат с предложения за законодателни промени в полза на инвеститорите, които биха могли да бъдат примерно отмяна на данък дивидент. Но и тук няма много поле за действие, защото нашите данъци са ниски и е много трудно да бъдат намалявани от тук нататък. Намаляването на данък дивидент би стимулирало инвеститорите да инвестират в компании, които разпределят нещо.

Не мисля, че спирането на търговската сесия, както в Русия, би имало позитивен ефект. Напротив, всяка промяна от установените търговски практики би била проблем, тъй като това ще е знак за допълнителна нестабилност.

Не мога да кажа. Все още има компании, които биха могли да понижат цената си, но има и такива, които се търгуват на доста ниски нива. Всеки може да си направи сметката, че в момента нивата при някои акции са изключително атрактивни за покупка. Проблемът е, че няма много свободни пари. Изключение правят пенсионните фондове, от които скоро няма да има тегления на пари.