Управителният съвет на Булгартабак холдинг АД избра Ангел Димитров за втори изпълнителен директор на дружеството, съобщиха от компанията. В края на миналата седмица Надзорният съвет на компанията взе решение да се разшири съставът на Управителния съвет, като за шести член в него беше определен Ангел Димитров. Другите членове са Корнелия Нинова – председател, Христо Лачев – изпълнителен директор, Георги Костов, Асен Шехов и Иван Биларев.

 

Очевидно Надзорният съвет не прие искането на министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров Христо Лачев да бъде отстранен от ръководството до приключването на проверките срещу него. В момента той е в безсрочен неплатен отпуск.


Ангел Димитров е роден на 12 април 1963 г. Завършва Висшия институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив по специалност „Технология на тютюна и тютюневите изделия”. Професионалната му кариера започва в Слънце Стара Загора-БТ като главен технолог в отдел „Снабдяване”. След това заема различни длъжности в предприятието. В периода 1997-1998 г. е Началник отдел „Снабдяване” в Пловдив-БТ, а от октомври 1998 до юли 1999 г. е специалист в кантора „Вносни тютюни и блендове” в Булгартабак холдинг. От юли 1999 г. до октомври 2001 г. е изпълнителен директор на Пловдив-БТ, а от ноември 2003 до края на 2005 г. оглавява Слънце Стара Загора-БТ. От януари 2006 г. е заместник-изпълнителен директор и ръководител „Производствено-техническо направление” в София-БТ АД.

 

 

На приключилата сесия на БФБ днес бяха изтъргувани 100 акции на Булгартабак холдинг АД при средна цена 29 лв. за брой, с което отбелязаха спад от 0.31%.