Хората със свободни професии работят с повече от една банка и ползват повече на брой продукти. Това е установило представително проучване сред 450 адвокати, нотариуси, медици и архитекти. То е проведено през месец април от Алфа Рисърч по поръчка на СИБАНК.

 

Изследването установява, че хората със свободни професии имат умерена към висока активност в ползването на банкови продукти. Юристите работят с най много на брой банките. Те ползват и най-много продукти.

 

Ако обикновено се ползват до две банки и до четири вида продукти, при юристите броят на банките нараства до три, а на продуктите броят надхвърля четири.

 

Обратно, при медицински специалисти и архитекти средният брой на банките е под две, а на продуктите – около три.

 

Адвокатите, съдиите и прокурорите юридическите поставят акцент върху разплащателните сметки. Лекарите пък се интересуват повече от кредитните карти, а архитектите ползват най-интензивно депозитните продукти.

 

Хората със свободни професии са в много голяма степен добре запознати с банките, които работят на българския пазар, както и с продуктите, които се предлагат. Няма ясно изявен лидер на пазара, който да е предпочитан от хората със свободни професии, но СИБАНК е сред трите банки, които са най-познати и ползвани от хората със свободни професии.