Германия затваря осигурителните си архиви с изтичането на тази година, което означава, че за гастербайтерите, които някога са работили в бившата ГДР и имат социални права на базата на внасяните там осигурителни вноски, трябва да побързат с удостоверяването на тези факти, ако искат да ги позлват при пенсионирането си.

Малко повече от 3 месеца остават до последния срок, в който наличието на осигурителен стаж в Германия може да бъде доказано с архивите. Това става с подаване на заявление за потвърждаване на осигурителни периоди. Такива заявление се приемат директно в Германския пенсионно-осигурителен институт (Deutsche Rentenversicherung Bund)или в териториалните поделения на Националния осигурителен институт НОИ в България.

Ако тази последна възможност бъде изпусната, хората няма да могат да разчитат, че тези данни ще се вземат под внимание при пенсионирането им. Заплашени от затварянето на регистрите са родените между 1946 и 1974 година лица.