Асен Ягодин поема позицията изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка с ресор „Корпоративно банкиране и финансови пазари“.

От 2011 г. до 2013 г. Асен Ягодин е заемал поста главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие. Кариерата му започва в софийски клон на Пощенска банка, след което преминава в Централно управление като дилър в управление „Паричен и капиталов пазар".

През 1999 г. заема позицията началник управление „Ликвидност", а през 2001 г. е избран за член на Съвета на директорите на финансовата институция. От 2004 г. до 2011 г. Асен Ягодин е бил и неин изпълнителен директор.

Той притежава магистърски степени по „Финанси" (1992 г.) от Университета за национално и световно стопанство и по „Бизнес Администрация" (2005 г.) от Американския университет в България. В периода 1994 г. - 2001 г. придобива допълнителен професионален опит чрез специализации в Салмон Смит Барни-Лондон, Австрийския институт за финансови деривати, Министерството на финансите на Люксембург.

Председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Пощенска банка е Петя Димитрова. В УС влизат и Димитър Шумаров, който е и главен финансов директор и Йордан Суванджиев, който е главен директор "Управление на риска". С назначаването на Асен Ягодин на вакантната до момента позиция мениджърският екип на финансовата институция е попълнен и не се очакват повече промени в управленския ѝ състав.

До октомври миналата година Ягодин беше главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Българската банка за развитие.

От септември 2008 г. той беше и член на борда на Българската фондова борса, а през януари 2010 г. беше избран за председател на съвета на директорите на БФБ, като остана на този пост до януари 2014 г.