До края на следващия месец Астера козметикс АД планира да осъществи SPO, съобщи Лукан Луканов, председател на Съвета на директорите на компанията. Причината да излезем на борсата е, че ние искаме да получим оценка за нашата компания преди да поискаме увеличение на капитала или да търсим пари от публиката, каза за DarikFinance.bg Луканов. На този етап той не пожела да каже с колко ще бъде увеличен капиталът. Това ще се разбере едва след като инвестиционната общност покаже, че има интерес към дружеството. Ако няма интерес, капиталът на Астера козметикс АД няма да се увеличава, допълни Луканов.

Вчера Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от Астера козметикс АД. Емисията е в размер на 1 705 706 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

На въпрос дали се притеснява от негативния тренд на БФБ-София в момента и неуспешните IPO-та, Луканов отговори, че това е и една от причините ръководството на компанията да се откаже от IPO, каквато е била първоначалната идея и да се насочат към SPO.

Методът на пласиране на книжата ще е бук билдинг, а посредникът е Елана трейдинг. Луканов обясни, че ценови диапазон няма да има и ще бъде дадена възможност на пазара сам да определи цената.

Тепърва предстои да се реши за какво ще се използват средствата. Борсата в момента не е в най-доброто си състояние и затова първо ще се види дали има интерес.

Астера козметикс АД има за основен предмет на дейност производството на четки за зъби и мокри кърпи. Дружеството не е част от икономическа група. То е с едностепенна система на управление. В Съвета на директорите / СД / влизат Лукан Луканов, председател, Марийка Андреева, изпълнителен директор и член на СД, Георги Георгиев, член на СД. Основни акционери в дружеството са Лукан Луканов с 90% от капитала, Димитър Луканов с 5% и Марийка Андреева с 5%.