Права от увеличението на капитала на Спарки Елтос ще бъдат предложени за продажба чрез аукцион на борсата днес. Инвеститорите могат да придобият общо 1 057 455 броя от цялата емисията, като срещу тези права няма записани акции.

Съгласно проспекта, с който ловешкото предприятие планира да набере средства, за да се запише една акция от новото публично предлагане ще са необходими 5 права. Мениджър на предлагането е Уникредит Булбанк, а цената на новите 2 800 000 акции е определена на 16 лева за брой.

Спарки Елтос планира да увеличи своя капитал до 16 800 000 лева, като с постъпилите средства ще финансира 4- годишна инвестиционна програма. Тя включва модернизация на производството и внедряването на нова гама акумулаторни професионални елинструменти с литиево- йонни батерии.