Аукцион за продажбата на права от увеличението на капитала на Хелт енд уелнес АДСИЦ ще се проведе на 9 декември, сряда, съобщава БФБ.

На инвеститорите ще бъдат предложени 22 357 броя права, срещу които не са записани акции. Аукционът ще се осъществи посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала.

Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!