Аукционът за продажба на правата от увеличението на капитала на Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София ще се проведе в петък, 18 април. Кодът, под който ще се търгува емисията е R5ALOF. На аукциона ще бъдат предложени 177 232 права, срещу които не са записани акции.

Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ ще увеличи капитала си чрез издаване на 14 044 300 нови акции. Съотношение между издадените права и новите акции е 1 към 1. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 2 млн. броя нови акции. Номиналната стойност на една акция е 1 лев, емисионната - 1.10 лв. Увеличението на капитала се извършва с цел финансиране на инвестиционната дейност на Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София, т. е. основно за закупуване на земеделска земя.

БФБ - София АД уведомява още, че на 22.04, вторник, ще се проведе аукциона за продажбата на правата от увеличението на капитала на Сила Холдинг АД. Емисията ще бъде въведена за търговия с код R1HSI. На аукциона ще бъдат предложени 49 943 права, срещу които не са записани акции.

Емисията на холдинга е в размер на 1 999 492 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с право на глас. Номиналната и емисионна стойност е 1 лев. Съотношението между издадените права и новите акции е 1 към 22. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 001 000 нови акции.