На 12 ноември /понеделник/ ще се проведе аукционът за 1 621 514 права от увеличението на капитала на Булленд инвестмънтс АДСИЦ, срещу които не са записани акции. Това съана ясно от съобщение в БФБ-София. Присвоеният борсов код е R4LAND.

Редовната търговия с правата, даващи право за участие в увеличението на капитала на Булленд инвестмънтс АДСИЦ, приключи миналият четвъртък. Бяха закупени 1.441 млн. права.

Булленд инвестмънтс АДСИЦ възнамерява да увеличи капитала си от 5.47 млн. лв. на 16.409 млн. лв. Новата емисия е в размер на 10.939 млн. лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.25 лв. всяка.