Производителят на козметика Avon Products съобщи, че ще съкрати приблизително 600 работни места, част от които е Северна Америка. 

Мярката се налага поради затрудненията на компанията да се върне към печалбите, пише Reuters.

Директният търговец има 36 700 служители, от които 4 300 са в САЩ, а в пет от последните шест тримесечия е отчел загуби. 

Свиването на персонала ще струва на компанията до 50 млн. долара и заедно с други мерки за преструктуриране се очаква да намали разходите с до 55 млн. щатски долара годишно.

Резултатите на Avon се дължат на редица проблеми във водещи нейни пазари като Русия, Латинска Америка и САЩ. През първото тримесечие загубата ѝ се увеличава до над 168 млн. щатски долара или 38 цента за акция. 

За сравнение, година по-рано тя бе 14 млн. долара или 3 цента за акция. Продажбите в Северна Америка бележат спад от 22%, воден от интензивната конкуренция на по-евтини продукти в дрогериите и търговските вериги.

Акциите на Avon се понижават с 15% за последните шест месеца до 14,69 долара за брой.