Трима стратегически и трима или четирима финансови инвеститори са заявили интерес към закупуване на цигарения гигант Булгартабак, съобщи изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Емил Караниколов.

Няма стратегически български инвеститор, който да е по-голям от дружеството и да може да го купи. Български компании обаче могат да участват в конкурса чрез финансовите инвеститори.

Финансовите инвеститори трябва да имат поне 30 млн. евро собствен капитал.

Засега са ясни имената на китайската компания КТ&G, Джапан табако и Филип морис, които със сигурност ще участват в конкурса за приватизацията на Булгартабак. И трите компании отговарят на профила на стратегически инвеститор.

Бритиш табако също отговаря на критериите, но засега няма интерес.

Водещият критерий ще бъде размерът на предложената покупна цена. Агенцията ще поиска от купувачите на дружеството ангажимент за пет години напред да изкупуват български тютюн.

Шефът на Агенцията за приватизация потвърди, че Булгартабак холдинг АД ще се приватизира чрез конкурс.

В проекта ще бъдат заложени социални ангажименти, които да гарантират, че дейността на дружеството ще се запази. Те не подлежат на предоговаряне. Задължително трябва да се запази броят на средносписъчния състав.

В конкурсната документация е предвидено, че всеки един участник в процедурата трябва да подава заявления, които отговарят на производствените мощности на Булгартабак и произведения тютюн в България. Ангажиментите за изкупуването а тютюн ще бъдат обезпечени с активи на Булгартабак и на дружеството – купувач.

Обявлението за процедурата ще излезе в Държавен вестник на 10 май и оттогава ще може да се закупува документация за участие за конкурса. Срокът е един месец.

Агенцията за приватизация няма да се разпореди за продажба на Булгартабак, ако не се достигне реална пазарна цена. Инвестициите също няма да бъдат за сметка на цената, допълни Караниколов. Консултантът по сделката Ситигруп е посъветвал агенцията да не поставя минимална цена, защото предложенията на инвеститорите ще гравитират около нея.

***

Нека си припомним какво всъщност продава държавата и какво можем да очакваме от тази толкова дълго подготвяна приватизационна сделка.

Дружеството е структороопределящо в леката промишленост на страната, със значителен брой заети в цигарените фабрики, предприятията за манипулация на тютюни плюс хилядите селскостопански производители, специализирани в отглеждането на тютюн. През годините числеността на хората, които се препитават от дейността на холдинга намалява, но продължава да е висока.

Към настоящия момент дружеството е водещ производител на цигари и тютюневи изделия за Югоизточна Европа. Пазарният му дял в България е около 60%.

Акционерният му капитал възлиза на 7.37 млн. лв, разпределен в 7 367 222 акции.

Собственост на държавата чрез Министерство на икономиката и енергетиката са 79.83% от акциите на Булгартабак - Холдинг АД.

Останалата част от 20.17% от капитала са собственост на 1 504 акционери - физически лица и 63 юридически лица. Тези акции се търгуват на Българска фондова борса.

Сред големите акционери е J.P. Morgan Clearing Group с 8.11%.

Холдингът притежава две работещи фабрики - Благоевград БТ АД и София БТ АД. Инсталираният производствен капацитет е 60 млрд. филтърни цигари годишно.

Холдингът притежава също така 5 манипулационни предприятия в Асеновград, Дулово, Плевен, Шумен, Ямбол. Под шапката му функционира и дружеството за дистрибуция на тютюневи изделия Булгартабак Трейдинг АД, а три от дружествата в групата са в ликвидация или несъстоятелност - това са Видин Табак , Хасково Табак и Харманли Табак.

Холдингът е мажоритар във всяко от своите 11 дъщерни дружества и е притежател на всички търговски марки цигари.

Във финансовия отчет на дружеството през месец януари бе отчетена печалба от 6.3 млн. лв. , което е впечатляващ ръст с 98.50%. Зад този резултат стои увеличеният дял на продукцията за износ, експортните цени на продукцията, както и от оптимиздацията на дейността. Доходът на акция, който холдингът разпредели, бе 0.86 лв. на лот.

И ако голямото говорене за приватизация на тази цигарена империя продължи с години, носейки досада, то на борсата, където се търгуват акциите на Булгартабак - Холдинг АД и дъщерните му Благоевград БТ АД и София БТ, нещата се раздвижиха точно преди около една година.

Ако погледнем графиките, отразяващи измененията на цените, прави впечатления, че и при трите дружества посоката е стремително нагоре, без съществени колебания надолу.

Миналата година по същото време една акция на холдинга можеше да се купи на 17.087 лв. Днес цената е с 30.50 лв. за лот, което е ръст от 78.49%.

Аналогичен е и пазарният успех на София - БТ АД, която от 26.393 лв. за лот през април миналата година, сега се продава на борсата за 48 лв., което е поскъпване с 81.86%

При Благоевград - БТ АД ръстът е от 44.24% до 35 лв. за лот.

През месец март в предаването ИконоМикс на Дарик радио изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Емил Караниколов съобщи, че по всяка вероятност холдингът ще бъде приватизиран чрез едноетапен конкурс, в който ще се допускат само стратегически и само финансови инвеститори. Това означава, че държавата иска да елиминира възможността за участие на консорциуми.

Консултант на приватизацията е Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид.
Компанията ще получи 1.6% от стойността на приватизационната сделка, след като тя бъде осъществена. Освен това ще й бъдат платени над 1 млн. евро за изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!