Председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев днес предложи Соломоново решение на въпроса за банковите такси в плащанията на фирмите и гражданите към администрацията: да се инсталират POS устройства на гишетата на чиновниците, така че хората да не бъдат принудени да плащат дебели комисионни за банкови преводи и да мъкнат тежки пачки всеки път, когато решат да се издължат към фиска.

С предложението на Данев и вълкът сит, и агнето цяло: с картовите разплащания не се губят всички отчисления към банките от взаимоотношенията ни с държавата, същевременно транзакционните разходи стават по-ниски. Но трънът на проблема се е забил много по-надълбоко. И надали държавата ще прибегне до толкова лесно на пръв поглед решение на проблема. Ето защо:

Да направим следната сметка. По данни на БНБ, за първите 10 месеца на годината банките са събрали от комисионни и такси 690.084 млн. лева. Разходите по събиране на комисионни са 69.432 млн. лева. Това означава, че събирайки такси и комисионни, банките правят отлична сделка, печелейки нето 620 милиона и 652 хиляди лева само за 10 месеца.

Разбира се, не цялата сума на събраните такси идва от плащанията на гражданите към държавата и общините, но една голяма част идва точно оттам. До края на октомври банките имат данъчни задължения от 64.255 млн. лева. Предоставеното им събиране на такси за преводи по административни плащания определено им носи няколко пъти по-добра печалба.

Обаче нека продължим анализа: печалбата на банковия сектор до края на октомври е 580.616 млн. лева преди данъци. Тоест тя е по-малка от нетния приход на банките от събиране на такси. Ако банките нямаха това приходно перо, те щяха да са дотук през годината на загуба в размер на 40 милиона и 36 хиляди лева.

Оказва се, че държавата /вероятно следвайки съвета на БНБ/ осигурява мотив за присъствието на чуждестранните банки у нас, като щедро предоставя на банковите институции събирането на преводни такси. В крайна сметка се оказва, че данъкоплатците си плащаме, за да имаме банки.

Когато цифрите говорят – всъщност тогава най-често населението мълчи. Политическите съображения също се оказват по-съществени от цифрите. Но след като случаят е такъв, потребителите можем поне да настояваме за учтивост и уважение от страна на кредитните институции. В момента практиката дава достатъчно основания да не сме съвсем удовлетворени.

Бакси: неологизъм, от банки и такси. DarikFinance.bg предлага с тази нова дума в българския език да се обозначават таксите, които плащаме на банките, за да се издължим на общините и държавата.