Bank of America Corp. изпълни заявеното по-рано през седмицата желание да започне да връща правителствената помощ за $ 45 млрд.

Финансовата институция съобщи, че е е продала ценни книжа за $ 19.3 млрд. по $ 15 на акция в най-голямата продажба на акции или на привилегировани акции от публично дружество в САЩ от 2000 г. насам.

Финансовата институция е продала е продала 1.286 млн. от така наречените обикновени еквивалентни ценни книжа. Тези книжа се се състоят от една депозитарна разписка и един варант, и могат да се конвертират в една обикновена акция при одобрение на Общото събрание, пояснява Bloomberg.