Лихвата в Япония остава непроменена на фона на тежката рецесия в страната. Основният лихвен процент в момента е 0.1%. Решението бе гласувано единодушно в края на двудневното си заседание по паричната политика. През декември ОЛП бе понижен от 0.3 на сто до сегашното си ниво.   

Друго решение на банката е да се разшират спешните мерки за улесняване на корпоративното финансиране в условията на глобалната кредитна криза. Това ще стане с изкупуване на търговски ценни книжа или краткосрочни облигации, издадени от компаниите.
   
Управителният съвет на Bank of Japan се събра, след като в началото на тази седмица правителството съобщи, че японската икономика, която е втора по големина в света, се е свила с 12.7% през последното тримесечие на миналата година сравнено със същия период миналата година. Това е най-големият спад след петролната криза преди 35 години на фона на рекордното понижение  на износа.