* допълнен вариант

Българската банка за развитие договори с 12 търговски банки кредитни линии в размер на 230 млн. лв. Средствата ще бъдат използвани за средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране, за предекспортно финансиране, както и за финансиране на проекти по структурните фондове на ЕС на български малки и на средни предприятия.

Това стана ясно по време на среща при премиера Сергей Станишев между представители на банковата асоциация и ръковдството на Банката за развитие.

От Асоциацията на банките в България обявиха, че 43 млн. лв. вече са стигнали до бенефициентите, като се очаква до края на март това да стане с всичките предвидени 500 млн. лв.

Ако тази мярка даде добри резултати, правителството има готовност за отпускане на втори транш от средства по същата линия, заяви Сергей Станишев. Той призова банките да направят така, че информацията за тези възможности да достигне до малкия и до средния бизнес у нас.
 
Премиерът препоръча да се насочи вниманието към предприятия, които осигуряват работа на повече хора, и на такива, които произвеждат стоки за износ. Да се да направи отделна програма за подпомагане на земеделските производители, както и да се помисли за кредитирането на предприятията за оборотни средства, поиска също министър-председателят.

Българската банка за развитие/ББР/ разработва допълнителна мярка за подкрепа на земедеслките производители, сходна по условия сдоговорените към момента кредитни линии, стана ясно още по време на срещата. Мярката предвижда осигуряване на на целеви ресурс за търговските банки за оборотно и инвестиционнно кредитиране на земеделския сектор. Най-вероятно предвидената линия ще бъде в рамките на 100 милиона лева.

По иницитива на ББР е започанало обсъждане и разработване на комплекс от мерки, които да разширят възможностите за инвестиции на пенсионните фондове в страната. Един от вариантите е издаване на облигационни емисии за финансиране на инфраструктурни проекти в страната и целево рефинансиране на търговските банки.

Посочено бе още, че в заключителен етап са и преговорите по структуриране в България на инициативата JEREMIE на ЕК и Европейския инвестиционен фонд за подкрепа на сектора на МСП. Предвижда се да се създаде съвместно дружество със специална цел с капитал от 200 милиона евро.