От Европейската централна банка /ЕЦБ/ предупредиха, че загубите на банките от еврозоната заради лоши кредити ще достигнат 195 милиарда евро през следващите 18 месеца.

Според институцията, банките в еврозоната трябва да формират тази година провизии за 90 милиарда евро, а догодина – 105 милиарда евро, за да се защитят от бъдещи подобни загуби.

От институцията подчертават, че в последно време са засилили изкупуването на държавни дългови книжа, предимно гръцки, испански и португалски.

Според последните данни, в седмицата до 28 май ЕЦБ е купила държавни облигации за 35 милиарда евро. Седмица по-рано пък от банката купиха държавен дълг за 26.5 милиарда евро. Reuters