Намаляването на лихвите по кредитите започна през декември, когато много от банките в Румъния намалиха лихвите по различните видове кредити, намалиха обаче и тези по депозитите, предава телевизия Реалитатя.

2010 година донесе поскъпване на хранителните стоки, но и поевтиняване на заемите. Някои банки намалиха с над два процента лихвите по кредитите. Независимо от новите мерки, взети от банките, малко са румънците, които ще може да си позволят да вземат нови кредити, отбелязва Реалитатя.

Румънската банка /Banca Romaneasca/ например намали с 2% лихвата по потребителските кредити с ипотека в леи, а Румънската банка за развитие - Сосиете женерал намали лихвите по ипотечни кредити между 2% и 2.5%, а лихвите по останалите видове заеми намали между 1% и 1.1%.

Според специалистите тенденцията за поевтиняване ще продължи и през следващото тримесечие. Дори и с подобни намаления на лихвите кредитите не представляват опция за голяма част от румънците заради спада на доходите и нестабилността на пазара на труда.

През 2010 г. малко ще са румънците, които ще може да вземат нови заеми, тъй като са регистрирани в кредитните бюра като длъжници. През октомври 2009 г. от общо под един милион длъжници към банки над 200 000 са били с кредити, надвишаващи 20 000 леи /1 евро = 4.22 леи/. Фокус