Единният банков надзор, който ще започне да регулира банките в Европа след 2014 г. дава реален шанс за гарантиране на икономическия растеж през следващите години и разкриването на нови работни места, особено за младите хора.

Това е мнението на българския премиер Бойко Борисов. Коментарът му беше по време на дебатите за Европейския банков съюз във втората сесия на редовното заседание на Европейския съвет.

"След днешното заседание годината завършва по един добър начин - еврото и зоната са по-стабилни, а консолидацията на ЕС е по-силна", добави Борисов.

По думите му в днешната много тежка финансова и икономическа ситуация общността на 27-те държави излъчва позитивни сигнали към страните-членки на ЕС и дава увереност на финансовите пазари.

"Банковият съюз безспорно е и дисциплиниращ фактор", категоричен е министър-председателят на България.